top of page

Crowdfunding Wildernistraining

Ik heb een steen opgeraapt . . .

in 2001, het jaar waarop ik zelf op Vision Quest ging en de natuur mij greep om nooit meer los te laten. Vier dagen en vier nachten alleen in de wildernis hebben zo’n impact op mijn verdere leven gehad; toen ik ontdekte dat ík de natuur de rug had toegekeerd, mocht ik eindelijk weer thuiskomen en werd ontvangen in mijn natuurlijke omgeving.

De wildernis is sindsdien diep verbonden met mijn bestaan.

Vanuit deze diepe connectie met de natuur is mijn werkveld zichtbaar geworden. Mijn steen viel.

Mensen uit de Jungle van onze maatschappij meenemen naar de natuur in Vision Quests en Nature Trails in Nederland en ver daarbuiten.

Nu raap ik mijn steen opnieuw op . . .

Een volgende stap is zichtbaar geworden. Wildernistrainingen verankeren in onze samenleving en deze doorgeven aan het nageslacht. Mensen, jongeren, mannen, vrouwen, kanslozen, mensen met een beperking, kortom, ieder die dit graag wil, begeleiden naar hun initiatieritueel in de natuur.

Deze stap werd mij helder, verschillende mensen hebben mij hierop gewezen. Ik ben hen dankbaar en ga gehoor geven aan de roep hen op te leiden om Vision Quests en andere Wildernistrainingen te kunnen aanbieden en mijn missie te leven:

Zo veel mogelijk mensen uit onze verstedelijkte maatschappij een Wilderniservaring bieden, in samenwerking met deze natuurliefhebbers, gedreven, deskundige en wijze mensen.

Mijn steen is geland in het Inyo National Forest.

Mijn wens is volgend jaar zomer eerst zelf een Wildernistraining (met Vision Quest) volgen. Een maand lang natuur-ceremonies in Amerika door de grondleggers van de huidige Vision Quest, The School of Lost Borders in Amerika. Als een onwetend kind ga ik me die maand voeden aan de 40 jaar ervaring en wijsheid over Rites of Passage en initiatierituelen in de wildernis. Ik wil proeven van het land waar de Natives met zoveel respect hebben geleefd. Als natuurcoach ga ik de stap zetten naar leraar en Wildernistrainer. En ik kom terug om mijn steen bij te dragen aan ons land en haar mensen. Door deze beweging in te zetten, wens ik dat we mogen groeien naar een volwassen samenleving, waar een verblijf in de natuur weer een belangrijke plek krijgt om te helen, te leren en te groeien.

Deze reis gaat mij uit mijn comfort-zone brengen, al is die inmiddels best ruim. Ik ben bereid om het hele proces volledig aan te gaan, wat ik al jaren mijn cursisten voorschotel:

• (tijdelijke) verbreking met het huidige leven, dierbaren en omgeving

• verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van diegenen die ik achterlaat

• financiële middelen verzamelen voor de reis en training

• de angst voor het onbekende en daarin mijn leven volledig te omarmen

• de spannendste: vragen om steun en hulp om dit mogelijk te maken

Deze laatste brengt me bij de eerste stap:

Wil je me financieel helpen dit mogelijk te maken?

De training, inclusief reis en verblijf bedraagt € 4.500,-

Dat zijn best veel steentjes, die ik niet alleen kan dragen.

Daarbij kan ik iedere hulp goed gebruiken en zijn alle handen zijn welkom.

Wil je onvoorwaardelijk een steentje bijdragen?

Voor mij een les in volledig ontvangen, zonder iets terug te hoeven doen.

Mocht je een onvoorwaardelijke gift willen geven, dan kun je een bedrag overmaken op mijn privé rekening:

NL42 ASNB 0707 6748 67 tnv H.L.M. Wiegers o.v.v. ‘Wildernistraining’.

Alle bijdragen zijn welkom!

Om de beweging alvast in gang te zetten, doneer ik 10% van de onvoorwaardelijke giften in een fonds wat minderbedeelden gaat ondersteunen in hun wilderniservaring.

Ik leg een steen voor jou.

Als de stap van onvoorwaardelijk geven je te groot is, leg ik graag een steen voor jou: Jij maakt deze training/beweging mogelijk, ik bied jou aan om met mij mee op reis te gaan.

Een aantal mogelijkheden:

• Ik neem jouw steentje, talisman of ander krachtvoorwerp mee op reis. Het land, de elementen en de ceremonies en rituelen zullen je symbool opladen en bekrachtigen. Na afloop geef ik het opgeladen en met liefde weer aan je terug.

• Ik bied je 10% korting aan voor een wildernis activiteit in 2019 (Vision Quest, Solo Quest, Zweethut, Drie dagen Diep, Individuele Natuurcoaching) bij aanmelding voor 1 februari a.s.

Verwantendag

Bij een Vision Quest hoort natuurlijk een Verwantendag. Een dag waar ik mijn tribe bij elkaar roep om steun te vragen en me te laten gaan. Op zondag 26 mei zal ik in alle kwetsbaarheid aan familie, vrienden en verwanten vertellen waarom deze beweging zo belangrijk voor me is. Ongeacht de grootte van jouw steen heet ik je welkom in mijn tribe en op deze dag!

Dank voor je steen!

Bart Wiegers

-Soulquest-

www.soulquest.nl

Recente berichten
Archief
bottom of page